Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityעמותת אמנות בלתי נשכחת - יגאל ליכטנשטיין - צייר
"בדירה קטנה וצפופה בהרצליה מתגורר האמן יגאל ליכטנשטיין ומצייר.
 הוא רק מבקש שתעזרו לו להמשיך ולצייר. "יומן הרצליה" עם הסיפור". 
מתוך יומן הרצליה 24.12.18
פרוייקט עזרה וגיוס כספים עבור הצייר יגאל ליכטנשטיין
 
כל הזכויות שמורות - Oz Design - רוני עוז ©
אין להשתמש בתוכן או בתמונות מאתר זה למטרות מסחריות או פרטיות
אין להעתיק, לשכפל, לשכתב תוכן או תמונות מאתר זה בכל צורה שהיא כולל מדיה דיגיטלית
אלא אם כן התקבל אישור בכתב מראש מבעלי זכויות היוצרים באתר.