Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityעמותת אמנות בלתי נשכחת - קטלוג יצירות אמנות למכירה לתרומה

ברכישת יצירות מקטלוג זו, הינך תורם לסיוע לאמנים פלסטיים הזקוקים לעזרה רפואית וכלכלית.
מכירת אמנות ישראלית מקורית, גיוס תרומות לתמיכה בפרויקטים משפרי ומצילי חיים
 
אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 60 על 50 ס"מ

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 60 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 30 על 40 ס"מ, ממוסגר

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 30 על 40 ס"מ, ממוסגר

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 30 עותקים, 38 על 27.5 ס"מ

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 30 עותקים, 38 על 27.5 ס"מ

המחיר שלנו: $255.00

נחום גוטמן, 56.5 על 76 ס"מ, חתום וממוספר

נחום גוטמן, 56.5 על 76 ס"מ, חתום וממוספר

המחיר שלנו: $980.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על עץ ועל בד, 125 על 100 ס"מ

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על עץ ועל בד, 125 על 100 ס"מ

המחיר שלנו: $1,563.00

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 70 על 100 ס"מ

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 70 על 100 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 40 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 40 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 40 על 30 ס"מ, ממוסגר

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 40 על 30 ס"מ, ממוסגר

המחיר שלנו: $0.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 25 עותקים, 50 על 34.5 ס"מ

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 25 עותקים, 50 על 34.5 ס"מ

המחיר שלנו: $288.00

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 140 על 90 ס"מ

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 140 על 90 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

היא-לי סופר, אקריליק על בד, 60 על 50 ס"מ

היא-לי סופר, אקריליק על בד, 60 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על נייר, 29.7 על 21 ס"מ.

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על נייר, 29.7 על 21 ס"מ.

המחיר שלנו: $375.00

רוז בר-נור, אקריליק על נייר המודבק על קרטון, 100 על 70 ס"מ, חתום ומתוארך 1996

רוז בר-נור, אקריליק על נייר המודבק על קרטון, 100 על 70 ס"מ, חתום ומתוארך 1996

המחיר שלנו: $1,200.00

סמדר לומניץ, דיו על נייר, 21 על 15 ס"מ

סמדר לומניץ, דיו על נייר, 21 על 15 ס"מ

המחיר שלנו: $188.00

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 50 על 50 ס"מ

אורית מיכאלי יצחק, אקריליק על בד, 50 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 20 על 30 ס"מ, ממוסגר

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 20 על 30 ס"מ, ממוסגר

המחיר שלנו: $0.00

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 70 על 90 ס"מ

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 70 על 90 ס"מ

המחיר שלנו: $180.00

סמדר לומניץ, דיו על נייר, 21 על 15 ס"מ

סמדר לומניץ, דיו על נייר, 21 על 15 ס"מ

המחיר שלנו: $188.00

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 90 על 80 ס"מ

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 90 על 80 ס"מ

המחיר שלנו: $280.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על נייר, 30.5 על 22.5 ס"מ

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על נייר, 30.5 על 22.5 ס"מ

המחיר שלנו: $375.00

היא-לי סופר, שמן על בד, 50 על 40 ס"מ

היא-לי סופר, שמן על בד, 50 על 40 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על עץ, 20 על 20 ס"מ

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על עץ, 20 על 20 ס"מ

המחיר שלנו: $250.00

רותי דקל, נ.1950. שמן על בד, 80 על 60 ס"מ, חתום

רותי דקל, נ.1950. שמן על בד, 80 על 60 ס"מ, חתום

המחיר שלנו: $1,200.00

היא-לי סופר, אקריליק על בד, 20 על 20 ס"מ

היא-לי סופר, אקריליק על בד, 20 על 20 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 100 על 120 ס"מ

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 100 על 120 ס"מ

המחיר שלנו: $900.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על בד, 100 על 70 ס"מ

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על בד, 100 על 70 ס"מ

המחיר שלנו: $1,250.00

היא-לי סופר, שמן על בד, 10 על 10 ס"מ

היא-לי סופר, שמן על בד, 10 על 10 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, דיו על נייר, 21 על 15 ס"מ

סמדר לומניץ, דיו על נייר, 21 על 15 ס"מ

המחיר שלנו: $188.00

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 30 על 24 ס"מ, ממוסגר

היא-לי סופר, אקוורל על נייר, 30 על 24 ס"מ, ממוסגר

המחיר שלנו: $0.00

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 70 על 90 ס"מ

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 70 על 90 ס"מ

המחיר שלנו: $900.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על בד, 70 על 50 ס"מ

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על בד, 70 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $938.00

היא-לי סופר, עור טבעי+חומרים שונים, 17 על 14 ס"מ

היא-לי סופר, עור טבעי+חומרים שונים, 17 על 14 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על בד, 100 על 70 ס"מ

סמדר לומניץ, טכניקה מעורבת על בד, 100 על 70 ס"מ

המחיר שלנו: $1,563.00

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 100 על 120 ס"מ

פרלה נשיא, נ. 1951, אקריליק על בד, 100 על 120 ס"מ

המחיר שלנו: $1,000.00

היא-לי סופר, שמן על בד, 90 על 70 ס"מ

היא-לי סופר, שמן על בד, 90 על 70 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 25 עותקים, 60.5 על 42 ס"מ

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 25 עותקים, 60.5 על 42 ס"מ

המחיר שלנו: $313.00

היא-לי סופר, שמן על בד, 60 על 60 ס"מ

היא-לי סופר, שמן על בד, 60 על 60 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 50 עותקים, 34.5 על 26 ס"מ

סמדר לומניץ, הדפס ממוספר וחתום עד 50 עותקים, 34.5 על 26 ס"מ

המחיר שלנו: $156.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 60 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 60 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 120 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 120 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 40 ס"מ,

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 40 ס"מ,

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 40 על 50 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 80 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 80 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 80 ס"מ

יגאל ליכטנשטיין, נ.1953. שמן על בד, 50 על 80 ס"מ

המחיר שלנו: $800.00

אורית מיכאלי יצחק, שמן על בד, 60 על 80 ס"מ

אורית מיכאלי יצחק, שמן על בד, 60 על 80 ס"מ

המחיר שלנו: $0.00

מספר עמודים: 2
 1  2   הבא   
 
כל הזכויות שמורות - Oz Design - רוני עוז ©
אין להשתמש בתוכן או בתמונות מאתר זה למטרות מסחריות או פרטיות
אין להעתיק, לשכפל, לשכתב תוכן או תמונות מאתר זה בכל צורה שהיא כולל מדיה דיגיטלית
אלא אם כן התקבל אישור בכתב מראש מבעלי זכויות היוצרים באתר.