Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityעמותת אמנות בלתי נשכחת - קרן סיוע לאמנים פלסטיים
file4, file, list, paper, page, document
file4, file, list, paper, page, document
קרן סיוע לאמנים פלסטיים
הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.

 
המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה בעמותה.
הגשת הבקשה תיעשה ע"י מילוי טופס בקשה ושאלון לתמיכה בבקשה וחתימתם ע"י האמן והגשתם לעמותה.

טופס הבקשה מופיע באתר האינטרנט של עמותת "אמנות בלתי נשכחת" וכן ניתן לקבלו בתיאום
טלפוני עם מזכירות העמותה.  מענה טלפוני בימים  א' – ה' בשעות 13:00-9:00,  17:00 – 19:00

ניתן להגיש בקשת סיוע בכל עת.

הכספים ינוהלו ע"י עמותת אמנות בלתי נשכחת (ע"ר), בהתאם להחלטות ועד העמותה.


קבצים מצורפים להורדה


      טופס בקשה לסיוע במכירת יצירות אמנות ו/או בקשה למענק כספי שאלון לתמיכה בבקשה

      כללים לחלוקת מענקים ו/או סיוע במכירת יצירות לאמנים במצוקה


 
 
כל הזכויות שמורות - Oz Design - רוני עוז ©
אין להשתמש בתוכן או בתמונות מאתר זה למטרות מסחריות או פרטיות
אין להעתיק, לשכפל, לשכתב תוכן או תמונות מאתר זה בכל צורה שהיא כולל מדיה דיגיטלית
אלא אם כן התקבל אישור בכתב מראש מבעלי זכויות היוצרים באתר.