*  *
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
 *  *
ידוע לי שבהעברת היצירה, אני מצטרף לפרסום יצירה לתרומה, ומאשר לפרסמה בכל מדיה *  *